Turen fra Galten til Klausen i Tirol, Norditalien, er 1344 km og vi var 13 timer om det.